Od pondělí 4. ledna 2021 bude výuka ve škole podle pokynu MŠMT probíhat takto:

– žáci přípravné třídy, 1. a 2. ročníku nastupují do prezenční výuky ve škole      
       … včetně detašovaného pracoviště Botanická 70  
– žáci 3. až 9. ročníku pokračují v povinné distanční výuce podle on-line rozvrhu. 

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 
Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách bez slučování a prolínání tříd. 
Školní družina bude v obou budovách ZŠ v provozu pro žáky s prezenční výukou (žáci budou přerozděleni do jednotlivých oddělení podle ročníku). 
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy. 
Ostatní žáci na distanční výuce si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. 
Obědy je nutné dopředu přihlásit. 
Obědy v budově Botanická 70 lze přihlásit přímo na tel. 736 631 643. 
Mateřská škola je v provozu bez omezení.