Vážení rodiče, ve dnech 22. 2. až 26. 2. 2021 nebude v ZŠ Staňkova 14 a Botanická 70 probíhat prezenční ani distanční výuka ve všech ročnících včetně přípravné třídy.
Uzavřena bude též školní družina a jídelna.
Mateřská škola bude nadále v provozu (viz MŠ).

Mgr. Jana Hlaváčková, ředitelka školy
Mgr. Jitka Zábranská, zástupkyně ředitelky