Fakturační údaje školy

Adresa školy

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno

detašované pracoviště Botanická 70, Brno 60200

tel.:541 422 021 – 23
tel./fax:541 219 992
kancelář:541 422 034 (english)
e-mail:zsstankova@volny.cz
ID datové schránky:udbw27m
IČ:62 157 094
Čísla účtů pro platby rodičů žáků (družina, kroužky, školy v přírodě …):
ZŠ Staňkova      115 – 7604810217 / 0100
ZŠ Botanická     28121621 / 0100
MŠ Staňkova     43 – 9610820277 / 0100
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: