Mikuláš ve škole

Mikuláš ve škole. 5.prosince jsme si ve škole zahráli na Mikuláše. Nechyběli ani čerti a andělé. Děti si donesly masky a obešly v průvodu každou třídu,. Ostatním žáků se to líbilo, zazpívali písničky a dostali za to sladkou odměnu od Mikuláše. Je moc hezké, když se děti učí dodržovat naše tradice. Ukrajinští žáci nás zase učí svoje národní tradice, které jsou také moc pěkné.

Read More

Planetárium Brno

Planetárium Brno – Program pro děti 4.ročníku „ASTRONAUT“ S žáky 4. ročníku jsme se na začátku měsíce prosince vydali na fantastickou cestu vesmírem a bylo to pro nás všechny velkým dobrodružstvím. Tento pořad Astronaut pochází z dílny NSC a součástí programu byla i prohlídka hvězdné oblohy a souhvězdí.

Read More

Hmyzáci do škol

Hmyzáci do škol V úterý 29. 11. jsme u nás ve 3. ročníku přivítali nevídanou návštěvu. Do školy za námi přišla dvojice přírodovědců ze Spolku Petrklíč, která s sebou přivezla svoje hmyzí kamarády. O těch jsme se dozvěděli několik zajímavých informací, shlédli pár poutavých videí, ale hlavně jsme si některé z nich mohli pohladit a podržet.

Read More

Vánoční dílničky pro rodiče i dětičky – 5.ročník

Vánoční dílničky pro rodiče i dětičky – 5.ročník 29. 11. to u nás v 5. ročníku zavonělo skořicí a vánoční štolou. Pro rodiče a děti bylo nachystáno občerstvení formou bufetu. Nechyběl ani vánoční punč a spousta dobrot. Vánoční dílničky nebyly jen o občerstvení, ale také o tvoření. Přidali se i rodiče a byla velká zábava. Vznikla spousta ozdob, přáníček, svícnů a sádrových odlitků, bylo se na co koukat. Každý si vyrobil vlastní baňku na stromeček. Dětem i rodičům se akce…

Read More

Čertovské skákání

Čertovské skákání 29. 11. 2022 proběhlo ve škole Čertovské skákání. Mezi sebou se utkali žáci všech ročníků budovy Staňkova i Botanická. Získali jsme krásné medaile a výhercům blahopřejeme!! Výsledky: 3.r. Maxym Stashyshyn – 2. místo 4. r. Roman Tsanko – 1. místo 5. r. Ema Dubcová – 2. místo 5.r. Kristián Bechtold – 3. místo

Read More

Návštěva knihovny Jiřího Mahena – 3. ročník

Návštěva Knihovny Jiřího Mahena V pátek 11. listopadu jsme se s žáky 3. ročníku vydali do Knihovny Jiřího Mahena v Králově Poli. Cílem výpravy byla beseda s názvem „Návštěva dinosaurů“. Žáci se dozvěděli, kdy žili dinosauři, čím se živili, jak byli velcí a proč vyhynuli. Ve zbývajícím čase byly děti seznámeny s chodem a prostředím knihovny. Dozvěděli se, podle čeho se knihy v knihovně řadí a dělí, či jak se mohou do knihovny zaregistrovat. Pro žáky byla tato exkurze přínosná, protože mnoho z nich ještě v knihovně nikdy…

Read More

Dopravní výchova v 5. ročníku

Dopravní výchova v 5. ročníku Dne 18.11. navštívili páťáci centrum AMAVET, kde probíhala teoretická výuka dopravní výchovy- konkrétně dopravní situace a předpisy, které se týkají cyklistů. Po teoretickém výkladu si žáci vyzkoušeli hru na počítači, která simulovala prostředí křižovatek, ulic a silnic. Žáci tak nové poznatky museli aplikovat v praxi a na základě toho poté ovládali svého cyklistu ve výukovém programu.Až děti s nástupem prvních teplých dnů vytáhnou svá kola, budou se jim dopravní předpisy určitě hodit. 

Read More

Návštěva Planetária

Návštěva Planetária . 5. ročník V přírodovědě čeká páťáky téma VESMÍR. Aby se nám lépe podařilo nahlédnout do tajů vesmíru, navštívili jsme společně program v planetáriu s názvem ÚŽASNÉ PLANETY. Před samotným filmem jsme pozorovali projekci aktuální hvězdné oblohy a poté jsme užasle sledovali film o zajímavostech naší sluneční soustavy. Program byl skvělý a moc rádi se do planetária brzy vrátíme.

Read More

Halloween 4. ročník

Halloween 4. ročník Koncem měsíce října jsme ve škole slavili Halloween. Žáci přišli ve strašidelných kostýmech. Proběhla halloweenská angličtina, český jazyk,…tvořivá dílna. Nechyběla ano krvavá hostina, halloweenské hry a malování na obličej. Den se moc vydařil a všichni na něj budeme vzpomínat. Děkuji rodičům, kteří s dětmi něco dobrého upekli na naši hostinu!!! Strašidelná výzdoba Halloweenské masky

Read More
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: