Nabídka kroužků

Nabídka kroužků

Pro školní rok 2021/2022 nabídneme našim žákům:

  • badatelský a přírodovědný kroužek
  • klub deskových her
  • anglický klub
  • klub logické matematiky

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: