Třídní schůzky

pondělí11. 4. 202214.30 – 16.30 hod.hovorové hodiny ZŠ
pondělí13. 6. 202213.30 – 16.30 hod.třídní schůzky ZŠ
pondělí17.1.202214.30 – 16.30 hod.hovorové hodiny ZŠ
úterý9. 11. 202115.30 – 16. 30 hod.třídní schůzky ZŠ

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: