Třídní učitelé a předměty pro jednotlivé ročníky

Třídní učitelé a předměty pro jednotlivé ročníky

III. třída

Třídní učitel: Mgr. Kateřina Dostálová

 • Čj – český jazyk
 • M – matematika
 • Prv – prvouka
 • Vv – výtvarná výchova
 • Hv – hudební výchova
 • Tv – tělesná výchova
 •  – pracovní činnosti
 • nAj – nepovinný anglický jazyk

IV. třída

Třídní učitelka: Mgr. Marie Zámečníková
Asistentka pedagoga: Mgr. Lucie Kozelková

 • Čj – český jazyk
 • Aj – anglický jazyk
 • M – matematika
 • Prv – prvouka
 • Vv – výtvarná výchova
 • Hv – hudební výchova
 • Tv – tělesná výchova
 •  – pracovní činnosti
 • sInf – seminář informatiky
 • nAj – nepovinný anglický jazyk

V. třída

Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Soľárová
Asistentka pedagoga: Ivana Holubová

 • Čj – český jazyk
 • Aj – anglický jazyk
 • M – matematika
 • Vl – vlastivěda
 • Přír – přírodověda
 • Vv – výtvarná výchova
 • Hv – hudební výchova
 • Tv – tělesná výchova
 •  – pracovní činnosti
 • sInf – seminář informatiky

VI. třída

Třídní učitel: Mgr. Igor Janeček

 • Čj – český jazyk
 • Aj – anglický jazyk
 • M – matematika
 •  – Přírodopis
 • Z – Zeměpis
 • Vv – výtvarná výchova
 • Hv – hudební výchova
 • Tv – tělesná výchova
 •  – pracovní činnosti
 • Inf – informatika
 • SH – sportovní hry
 • F – fyzika
 • D – dějepis
 • Vkz – výchova ke zdraví
 • sPv -seminář přírodních věd

VII. třída

Třídní učitelka: Mgr. Jana Jahorná

 • Čj – český jazyk
 • Aj – anglický jazyk
 • M – matematika
 •  – Přírodopis
 • Z – Zeměpis
 • Vv – výtvarná výchova
 • Hv – hudební výchova
 • Tv – tělesná výchova
 •  – pracovní činnosti
 • Inf – informatika
 • SH – sportovní hry
 • F – fyzika
 • D – dějepis
 • Vkz – výchova ke zdraví
 • sPv -seminář přírodních věd


ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: