Dokumenty a formuláře

Žádost o přijetí   

Žádost o uvolnění žáka / -yně z výuky v průběhu vyučování   odchod k lékaři, rodinné důvody aj.  

Žádost o uvolnění žáka / -yně z vyučování  ( na dva a více pracovních dnů, např. dovolená)  

Žádost o uvolnění žáka / -yně z výuky zcela nebo zčásti   ze zdravotních důvodů  

Žádost o uvolnění žáka / -yně z výuky zčásti z důvodů tréninků aj.  

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: