Oddělení školní družiny

Oddělení školní družiny:

Naše škola má v současné době jedno oddělení školní družiny, ve kterém jsou zařazeni žáci z 4. a 5. ročníku

Vychovatelka Mgr. Emílie Kosová

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: