Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení opřístupnosti se vztahuje na webové stránky www.zsstankova.eu.

Stav souladu

Tyto stránky jsou částečně v souladu  v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný  z důvodu nepřiměřené zátěže:

  1. Některé PDF soubory obsahují naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text. (Pravidlo 1.1 Textové alternativy)
  2. Většina fotografií ve fotogaleriích neobsahují strojově zpracovatelný text. (Pravidlo 1.1 Textové alternativy)
  3. Audiovizuální obsah neobsahuje strojově zpracovatelné titulky. (Pravidlo 1.2 Multimediální prvky závisející na čase)

Uvedení do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto směru bylo pro Základní školu finančně náročné.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. ledna 2021.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce webu info@zsstankova.eu.

Postupy pro prosazování práva 

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:  
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail:  pristupnost@mvcr.cz  

Informace prezentované v jiných formátech

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Lepší možností je zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office nebo Libre Office.

V Brně dne 1. ledna 2021

Mgr. Jana Hlaváčková
ředitelka školy

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: