Informace o školní družině

Informace o ŠD

Dítě je dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem něj…

Ve školní družině vychováváme děti k plnohodnotnému využívání volného času a snažíme se jim dávat dostatek námětů k jeho naplňování.

Provoz ŠD je v pracovní dny od 11:35 hod. – 16:30 hod.

Odpolední družina     11:40 hod. – 16:30 hod.
Děti přichází do odpolední družiny po skončení vyučování od 11:40 hod. a se svým oddělením chodí v určený čas na oběd.
Od 14.00 hod.- 15.00 hod. probíhá pobyt venku.

Vyzvedávání dětí ze ŠD
Děti ze ŠD je možné vyzvednout po skončení vyučování od 11:40 hod. – 13:45 hod. (v 13:45 hod. odchází šd mimo budovu ZŠ), a poté od 15.00 hod. – 16:30 hod.
Při vyzvedávání dětí se řídíme informacemi ze zápisového lístku do ŠD. Rodiče svým podpisem potvrdí čas a osobu, které může vychovatelka dítě předat, případně – zda dítě může v určený čas odcházet samo. (Výjimky lze uskutečnit pouze s písemným souhlasem rodičů, který bude uveden na samostatném lístku).

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: