V hodině přírodovědy v rámci zdravovědy jsem si zahráli na doktory a sestřičky nebo zdravotní bratry. Každý si vylosoval jedno zranění a navzájem jsme si dělali první pomoc. Moc se nám tato výuka hravou formou líbila, hlavně proto, že jsme šli takto ošetřeni domů a rodiče z nás měli velkou radost.