DEN ZEMĚ – 5. ROČNÍK

Datum konání: 19. 4. 2024

Místo: park Lužánky, školní družina, školní zahrada

Třídní učitelka: Mgr. Marie Zámečníková

Motivace: Den Země je každoročně celosvětová událost organizovaná 22. 4. Zaměřuje se na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.

Průběh akce: S žáky 5. ročníku jsme navštívili krásný brněnský park Lužánky. Park má spoustu využití pro děti a také pěkné herní prvky s přírodní tematikou, které jsme využili k poznávání přírodnin. Pro děti byla připravena Zálesácká úniková hra, kde si vyzkoušeli znalosti Morseovy abecedy, poznávání uzlů apod.

Další úniková hra v přírodě s názvem Únik z lesa prozkoušela znalost českého jazyka. Tyto hry zaměřeny na stmelení kolektivu ukázaly šikovnost, rychlost dětí a dobrou spolupráci.

Nechybělo ani poznávání stromů, povídání o jejich využití a ochraně. Skládání puzzlí živočichů se dětem moc líbilo.

Hlavním tématem dne byla Recyklace. Ukázali jsme si různé materiály, jejich opětovné využití pro člověka. Největším údivem pro děti bylo seznámení s délkou rozložení různých materiálů odhozených v přírodě. Nyní už určitě nebudou na zem a do trávy nic odhazovat.

Na závěr jsme si zahráli Hru na třídění odpadu do různě barevných kontejnerů, které se žáci učili pojmenovávat a následně do nich třídit odpadky.

Odměnou pro děti byly pohybové hry na zahradě na konec.

I přes velmi studené počasí se nám DEN Země vydařil.