Rozvrh hodin

II. třída

Třídní učitel: Mgr. Kateřina Dostálová

 • Čj – český jazyk
 • M – matematika
 • Prv – prvouka
 • Vv – výtvarná výchova
 • Hv – hudební výchova
 • Tv – tělesná výchova
 •  – pracovní činnosti
 • nAj – nepovinný anglický jazyk

III. třída

Třídní učitelka: Mgr. Irena Klevetová
Asistentka pedagoga: Mgr. Emília Kosová

 • Čj – český jazyk
 • Aj – anglický jazyk
 • M – matematika
 • Prv – prvouka
 • Vv – výtvarná výchova
 • Hv – hudební výchova
 • Tv – tělesná výchova
 •  – pracovní činnosti
 • sInf – seminář informatiky

IV. třída

Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Soľárová
Asistentka pedagoga: Ivana Holubová

 • Čj – český jazyk
 • Aj – anglický jazyk
 • M – matematika
 • Vl – vlastivěda
 • Přír – přírodověda
 • Vv – výtvarná výchova
 • Hv – hudební výchova
 • Tv – tělesná výchova
 •  – pracovní činnosti
 • sInf – seminář informatiky

V. třída

Třídní učitel: Mgr. Marie Zámečníková

 • Čj – český jazyk
 • Aj – anglický jazyk
 • M – matematika
 • Vl – vlastivěda
 • Přír – přírodověda
 • Vv – výtvarná výchova
 • Hv – hudební výchova
 • Tv – tělesná výchova
 •  – pracovní činnosti
 • Inf – informatika

VI. třída

Třídní učitelka: Mgr. Jana Jahorná

VII. třída

Třídní učitelka: Mgr. Igor Janeček
Asistentka pedagoga: Bc. Petra Havlíčková

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: