Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně Mgr. Marie Zámečníková – zamecnikova@zsstankova.eu

Konzultační hodiny pro žáky, rodiče i pedagogy:

Středa: 13.30 – 14.30

Pátek: 7.15 – 7.55

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: