Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště přispívá k příjemné atmosféře ve škole tak, aby se v ní žáci i učitelé cítili dobře a spokojeně. Je k dispozici žákům, jejich rodičům a všem učitelům.

Konzultační hodiny pro žáky, rodiče a pedagogy:

Středa: 13. 30 – 14. 30

Pátek: 7. 15 – 7. 55

Členové ŠPP

FunkceTitulJméno PříjmeníTelefonE-mail
Výchovná poradkyněMgr.MarieZámečníkovázamecnikova@zsstankova.eu
Školní psycholog
Metodik prevenceMgr. MarieZámečníkovázamecnikova@zsstankova.eu
Speciální pedagog

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: