Projekty

  1. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace, se zapojila do projektu, jehož realizátorem je od 1. 9. 2019 Statutární město Brno.
    Informace – „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II)

  2. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace, se zapojila do projektu, jehož realizátorem je od 1. 1. 2020 Statutární město Brno. Projekt potrvá tři roky do 31. 12. 2022 a do jeho realizace jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi, tři partnerské školy jiných zřizovatelů a šest organizací neformálního vzdělávání.
    Informace – „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
    Plakát – Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: