České Velikonoce

Program byl věnován nejvýznamnějším tradicím a zvykům českých Velikonoc. S dětmi jsme si pomocí různých her, obrázků a předmětů odpověděli na otázky kdy, proč a jak se Velikonoce slaví. Program byl rozdělen na dva bloky, v prvním jsme si hlavně povídali a ve druhém si děti vyrobily jarní dekoraci, kterou si odnesly domů.