Projekt Podpora vzdělávání

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace, se zapojila do projektu, jehož realizátorem je od 1. 1. 2020 Statutární město Brno.
Projekt potrvá tři roky do 31. 12. 2022 a do jeho realizace jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi, tři partnerské školy jiných zřizovatelů a šest organizací neformálního vzdělávání.

Informace – „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
Plakát – Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) a jeho celkové náklady dosahují téměř 100 000 000 Kč. Spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: