Třídní schůzky

pondělí14. 11. 202216.30 – 18.30 hod.hovorové hodiny ZŠ
pondělí9. 1. 202316.30 – 18.30 hod.hovorové hodiny ZŠ
pondělí3. 4. 202316.30 – 18.30 hod.hovorové hodiny ZŠ
pondělí12. 6. 202316.30 – 18.30 hod.třídní schůzky ZŠ

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: