Halloween 2021

Ve všech ročnících se u nás ve škole konal již tradiční Halloween. Děti se na tento svátek moc těšily a přišly do školy v krásných maskách. Nechyběla ani hostina, halloweenská matematika, český jazyk, anglický jazyk a různé hry.

Největší úspěch mělo dlabání dýní a halloweenské tvořivé dílničky.

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: