Aktuality

ČESKÉ VELIKONOCE

České Velikonoce Program byl věnován nejvýznamnějším tradicím a zvykům českých Velikonoc. S dětmi jsme si pomocí různých her, obrázků a předmětů odpověděli na otázky kdy, proč a jak se Velikonoce slaví. Program byl rozdělen na dva bloky, v prvním jsme si hlavně povídali a ve druhém si děti vyrobily jarní dekoraci, kterou si odnesly domů.

Read More

Recitační soutěž Botanka

Recitační soutěž dětí 4. a 5. ročníku Jako každým rokem se konala v měsíci březnu recitační soutěž. Této soutěži předcházelo třídní kolo dětí 4. a 5 ročníku. Z těch nejlepších recitátorů postoupilo do hlavního kola deset dětí. Z těch potom porota vybrala tři nejlepší. Ale i ostatní získali ocenění v podobě sladkosti a diplomu za účast v recitační soutěži 2024. Všem vítězům blahopřejeme a ať se jim krásně čtou věnované knihy.

Read More

Preventivní program pro 5. ročník-Popletená pohádka

Preventivní program Popletená pohádka PPP Sládkova. Děti 5. ročníků absolvovaly v pátek 1. 3. 19. 2024 preventivní program.Trval dvě vyučovací hodiny, byl zaměřen na prevenci závislostí – zejména kouření. Žáci si formou her, dramatizace a popletené pohádky připomněli, co patří ke zdravému způsobu života. Hlavním cílem programu bylo zjistit, jak působí alkohol a cigarety na člověka a jak odmítnout tyto návykové látky.

Read More

Masopust

Co to je masopust? Masopust, lidově fašank nebo jen obecně karneval je slavnostním období čas mezi postními obdobími Vánoc a Velikonoc. Jak už napovídá český název: „masopust“ vychází ze smyslu slov opuštění masa, stejně tak slovo „karneval“, které pochází nejspíš z italského „carne levare“, dát pryč maso. A tradice se mají dodržovat, tak jsme si s žáky 5. ročníku udělali masky. A takto nám to slušelo.

Read More

Valentýn ve škole

Valentýn ve škole 14. února byl další krásný svátek nejen zamilovaných- Sv. Valentýn a u nás ve škole. Žáci si krásně nazdobili školu a vyráběli přáníčka a různé dárkové předměty v rámci VV a PČ. Nechyběla ani valentýnská pošta. Máme se rádi a jsme kamarádi- naše heslo na celý rok!

Read More
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: