Pomůcky

Pomůcky do 3. ročníku 

1. Pevné průhledné obaly na sešity a knihy, desky na sešity  

2. Pouzdro a jeho vybavení 

 • 2 pera (gumovací pero značky pilot) 
 • 2 tužky č. 2  
 • tužka č. 3  
 • guma, ořezávátko  
 • pastelky (12 barev)  
 • malé pravítko do pouzdra  
 • trojúhelník  
 • nůžky, lepidlo  

3. Do Výtvarné výchovy a pracovních činností  

 • kufřík  
 • anilínové barvy (případně vodové barvy)  
 • temperové barvy  
 • plochý štětec (např. č. 12)  
 • kulatý štětec (č. 6 – 8)  
 • voskovky  
 • plastelína  
 • stabilní nádoba na vodu  
 • igelit na lavici (igelitový ubrus)  
 • triko na převlečení  
 • hadřík  

vše zmíněné podepsané!!!  

4. Přezůvky se světlou podrážkou  

5. Cvičební úbor: v pytlíku nebo vaku 

 • kraťasy 
 • tepláky 
 • tričko 
 • sportovní obuv  
 • ponožky 

vše zmíněné podepsané!!!  

6. Papírové utěrky  

7. Papírové kapesníčky (2 balení) 

8. Pracovní sešity, sešity i výkresy pro děti zakoupím hromadně 

9. stírací tabulka s fixou a hadříkem 

Seznam pomůcek do 5. ročníku

SEŠITY:

č.444     Velký linkovaný      3x

č.440    Velký nelinkovaný   1x

č.524    Malý linkovaný        3x

č.624   Deníček, slovníček  2x

Notový sešit                          1x

Velký lenoch                         1x

VYBAVENÍ POUZDRA:

Guma, pero 2x, tužky č.3 (na rýsování) 2x  a měkké tužky č.1 nebo 2 – 2x, pentelka, strouhátko, kružítko, tuhy do kružítka, nůžky, pastelky

DALŠÍ POMŮCKY:

Pravítko s ryskou 2x

Úhloměr

Lepidlo

Složky na sešity, obaly na sešity

VÝTVARNÉ POTŘEBY:

Vodové barvy, temperové barvy, štětce kulaté i ploché (od každého druhu cca 3 kusy), voskovky, fixy, kelímek na vodu, lepidlo, kufřík nebo box na výtvarné potřeby, tričko nebo zástěru na převlečení, sada barevných papírů 1x, ubrus nebo podložka na lavici, tenký a tlustý černý fix (na obtahování a konturování)

Pomůcky do 4. ročníku 

 • Plastový ubrus 
 • Černá tuš 
 • Dvě Redispera 
 • Barevné fixy, černý centropen slabý a silný 
 • Anilinové barvy, jiné ne!! Štětce na vodové barvy různé velikosti 
 • Pastelky, voskovky 
 • Staré tričko do VV nebo zástěra 
 • Lepidlo Herkules, tyčinkové lepidlo 
 • Temperové barvy – 12 kusů, štětce na temperové barvy různou velikost, paleta 
 • Tužky, ořezávátko, hadřík, kelímek na vodu, nůžky 
 • Guma, pravítko trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko 30 cm, kružítko 
 • Rozmazávací pastely 
 • Tvrdá průhledná fólie do učebnice A5 2 krát 
 • Pouzdro, pera Pilot nejméně dvě, náhradní tuhy!! 

SEZNAM SEŠITŮ DO JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ 

 • Český jazyk, čtení- linkovaný sešit 4 krát  č. 544 
 • Vlastivěda – č. 544, 1 krát 
 • Přírodověda –  č. 440, 1 krát 
 • Anglický jazyk –  č. 544, 3 krát 
 • Matematika- linkovaný sešit 3 krát č. 544, jeden A5 nelinkový  sešit 

HYGIENICKÝ POTŘEBY 

Krabička papírových ubrousků 

Seznam pomůcek + sešitů – 6. ročník na rok 2022/2023

Matematika – 1 x sešit 544

1x sešit 444

1x sešit 440

Přírodopis – 1x sešit 444

Fyzika – 1x sešit 444

Výchova ke zdraví – 1x sešit 544

Seminář přírodních věd – složka s 25 čistými A4 papíry

Český jazyk –3x sešit 544

Anglický jazyk – 2x sešit 544

Dějepis – 1x sešit 444

Občanská výchova – 1x sešit 544

Zeměpis – 1x sešit A4 nelinkovaný

Do výtvarné výchovy a pracovních činností:

Sada barevných papírů

Tuhé lepidlo – váleček (nejlépe Herkules)

Tekuté lepidlo

Nůžky

Temperové barvy

Vodové barvy

Pastelky

Štětec plochý – 2 různé velikosti

Štětec kulatý – 2 různé velikosti

Tužka č. 1

Uhel

Tenký černý fix

Tlustý černý fix

Podložka (ubrus na lavici)

Zástěra (košile, starší triko)

Kelímek na vodu

Hadřík

Paleta

Pomůcky do 7. ročníku 

Matematika – 1 x sešit velký nelinkovaný (440 nebo 460) 

rýsovací pomůcky (trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr) 

Přírodopis – 1x sešit (440 nebo 460) 

Fyzika – 1x sešit (440 nebo 460) 

Výchova ke zdraví – 1x sešit 544 

Český jazyk 3x sešit 544 

Anglický jazyk – 2x sešit 544 

Dějepis – 1x sešit 444 

Občanská výchova – 1x sešit 544 

Zeměpis – 1x sešit s linkami nebo bez linek (pokud zvolíte sešit bez linek, je potřeba „lenoch“) 

Jeden balík (500 listů) prázdných papírů A4 na kopírování pracovních listů 

Pastelky základních barev, nůžky, lepidlo 

Do výtvarné výchovy a pracovních činností: 

Sada barevných papírů 

Tuhé lepidlo – váleček (nejlépe Herkules) 

Tekuté lepidlo 

Temperové barvy 

Vodové barvy 

Pastelky 

Štětec plochý – 2 různé velikosti 

Štětec kulatý – 2 různé velikosti 

Tužka č. 1 

Uhel 

Tenký černý fix 

Tlustý černý fix 

Podložka (ubrus na lavici) 

Zástěra (košile, starší triko) 

Kelímek na vodu 

Hadřík 

Paleta  

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: