O škole

Dopřejte svým dětem kvalitní výuku. Základní škola Staňkova má také své pracoviště na ulici Botanická 70. Na této budově poskytováno vzdělání dětem od třetí do sedmé třídy. V základní škole vzděláváme podle školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“, který je vhodný pro všechny děti z celého světa. Jeho součástí je výuka nepovinného předmětu „Český jazyk pro cizince“. Děti cizinců z Evropské unie i třetích zemí začleňujeme do běžných tříd.

Základní škola, ZŠ:

– výuka od 4. do 7. ročníku

– vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Dále Vám naše škola nabízí:
– školní družinu
– školní jídelnu
-služby výchovné poradkyně

Vybavení:

  • čtyři učebny s interaktivní tabulí
  • knihovna pro žáky
  • tělocvična
  • víceúčelové hřiště s umělým povrchem
  • jídelna-výdejna, výběr ze dvou jídel
  • šatní skříňky

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: