O škole

Dopřejte svým dětem kvalitní výuku. Základní škola na Botanické ulici v Brně poskytuje vzdělání dětem od druhé do sedmé třídy. Zaměřujeme se na výuku cizích jazyků a sportu. Vzděláváme pohybově nadané žáky s ohledem na tréninkový plán tak i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme vzorová škola SMART se zaměřením na interaktivní výuku.

Základní škola, ZŠ:
– výuka od 2. do 7. ročníku
– vzorová škola SMART- interaktivní výuka
– zaměření na cizí jazyky a sport
– příprava na mezinárodní certifikáty z angličtiny Cambridge English (Young Learners, Cambridge English: Key for Schools)
– vzdělávání pohybově nadaných žáků s ohledem na tréninkový plán a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zájmové kroužky:
– angličtina
– čtenářský klub a deskovky
– keramika, výtvarka
– sport
– badatelský a přírodovědný klub.

Dále Vám naše škola nabízí:
– školní družinu
– školní jídelnu
– služby speciálního pedagoga.

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: