Páťáci v Moravském zemském muzeu.

V měsíci říjnu navštívili žáci pátého ročníku Moravské zemské muzeum – konkrétně program Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka. Žáci se seznámili s různými druhy nerostů a hornin, jejich vlastnostmi a s jinými užitečnými informacemi z oblasti hornin a nerostů.
Učivem nerostů a hornin se zabýváme v přírodovědě a tato akce byla zajímavým doplněním výuky.


Mgr. Pavlína Soľárová