V úterý 19.9. jsme měli v naší škole návštěvu ze společnosti Podané ruce, organizaci, která se věnuje zejména práci se závislostmi.  Tématem semináře byla diskuze o emocích. Lektorka seznámila žáky formou diskuze s jednotlivými druhy emocí, jejich projevy a možnostmi, jak s nimi pracovat. Děti si formou hry vyzkoušely i několik modelových životních situací a hodnotily přístup k nim z různých úhlů pohledu. Věříme, že tato zkušenost pomohla dalšímu zlepšení porozumění v naší mezinárodní škole.