V pátek 29. 9. 2023 měly děti ve 4. ročníku na Botanické POPCORN DAY. Celý den probíhal v duchu prvků Daltonského plánu. Žáci pracovali s pracovními listy, volili si úlohy dle svého uvážení a sbírali body za jednotlivé úkoly. Na konci dne je čekala odměna v podobě kornoutu s popcornem. Celý den jsme si všichni užili.