Preventivní program Popletená pohádka PPP Sládkova.

Děti 5. ročníků absolvovaly v pátek 1. 3. 19. 2024 preventivní program.Trval dvě vyučovací hodiny, byl zaměřen na prevenci závislostí – zejména kouření. Žáci si formou her, dramatizace a popletené pohádky připomněli, co patří ke zdravému způsobu života. Hlavním cílem programu bylo zjistit, jak působí alkohol a cigarety na člověka a jak odmítnout tyto návykové látky.