Vánoční dílničky pro rodiče i dětičky – 5.ročník

Vánoční dílničky pro rodiče i dětičky – 5.ročník 29. 11. to u nás v 5. ročníku zavonělo skořicí a vánoční štolou. Pro rodiče a děti bylo nachystáno občerstvení formou bufetu. Nechyběl ani vánoční punč a spousta dobrot. Vánoční dílničky nebyly jen o občerstvení, ale také o tvoření. Přidali se i rodiče a byla velká zábava. Vznikla spousta ozdob, přáníček, svícnů a sádrových odlitků, bylo se na co koukat. Každý si vyrobil vlastní baňku na stromeček. Dětem i rodičům se akce…

Read More

Čertovské skákání

Čertovské skákání 29. 11. 2022 proběhlo ve škole Čertovské skákání. Mezi sebou se utkali žáci všech ročníků budovy Staňkova i Botanická. Získali jsme krásné medaile a výhercům blahopřejeme!! Výsledky: 3.r. Maxym Stashyshyn – 2. místo 4. r. Roman Tsanko – 1. místo 5. r. Ema Dubcová – 2. místo 5.r. Kristián Bechtold – 3. místo

Read More

Návštěva knihovny Jiřího Mahena – 3. ročník

Návštěva Knihovny Jiřího Mahena V pátek 11. listopadu jsme se s žáky 3. ročníku vydali do Knihovny Jiřího Mahena v Králově Poli. Cílem výpravy byla beseda s názvem „Návštěva dinosaurů“. Žáci se dozvěděli, kdy žili dinosauři, čím se živili, jak byli velcí a proč vyhynuli. Ve zbývajícím čase byly děti seznámeny s chodem a prostředím knihovny. Dozvěděli se, podle čeho se knihy v knihovně řadí a dělí, či jak se mohou do knihovny zaregistrovat. Pro žáky byla tato exkurze přínosná, protože mnoho z nich ještě v knihovně nikdy…

Read More

Dopravní výchova v 5. ročníku

Dopravní výchova v 5. ročníku Dne 18.11. navštívili páťáci centrum AMAVET, kde probíhala teoretická výuka dopravní výchovy- konkrétně dopravní situace a předpisy, které se týkají cyklistů. Po teoretickém výkladu si žáci vyzkoušeli hru na počítači, která simulovala prostředí křižovatek, ulic a silnic. Žáci tak nové poznatky museli aplikovat v praxi a na základě toho poté ovládali svého cyklistu ve výukovém programu.Až děti s nástupem prvních teplých dnů vytáhnou svá kola, budou se jim dopravní předpisy určitě hodit. 

Read More

Návštěva Planetária

Návštěva Planetária . 5. ročník V přírodovědě čeká páťáky téma VESMÍR. Aby se nám lépe podařilo nahlédnout do tajů vesmíru, navštívili jsme společně program v planetáriu s názvem ÚŽASNÉ PLANETY. Před samotným filmem jsme pozorovali projekci aktuální hvězdné oblohy a poté jsme užasle sledovali film o zajímavostech naší sluneční soustavy. Program byl skvělý a moc rádi se do planetária brzy vrátíme.

Read More

Halloween 4. ročník

Halloween 4. ročník Koncem měsíce října jsme ve škole slavili Halloween. Žáci přišli ve strašidelných kostýmech. Proběhla halloweenská angličtina, český jazyk,…tvořivá dílna. Nechyběla ano krvavá hostina, halloweenské hry a malování na obličej. Den se moc vydařil a všichni na něj budeme vzpomínat. Děkuji rodičům, kteří s dětmi něco dobrého upekli na naši hostinu!!! Strašidelná výzdoba Halloweenské masky

Read More

Halloween 3. ročník

Halloween ve 3. ročníku V pondělí 24. 10. jsme u nás ve škole slavili svátek Halloween. Do školy se v tento den nepřišli učit žáci, ale nejrůznější strašidelné bytosti. Mohli jsme se zde setkat s čarodějnicemi, kostlivci, mrtvou nevěstou, smrtkou a dalšími strašidly. V první hodině jsme si osvětlili, jaký je rozdíl mezi svátkem Halloween a našim českým svátkem Dušičky. Posléze měly děti za úkol tyto rozdíly zaznamenat na papír a určit, který svátek se jim líbí více. V dalších hodinách proběhla strašidelná…

Read More

Preventivní program 5.ročník

Preventivní program Podané ruce – Kyberšikana Dne 13. října navštívila naši školu organizace Podané ruce. V 5. třídě se žáci seznámili s tématem kyberšikany. V rámci skupinových aktivit se zabývali nástrahami internetu a sociálních sítí- především kyberšikanou a jejím rozpoznáním.  Program byl velmi zdařilý a dětem se jistě budou nové informace hodit.

Read More

Preventivní program 3. ročník

Preventivní program Podané ruce- Základy bezpečí na internetu

Ve čtvrtek 13. 10. se žáci třetího ročníku zúčastnili preventivního programu Základy bezpečí na internetu od organizace Podané ruce. Program si kladl za cíl zábavnou a hravou formou žáky seznámit se základy bezpečí na internetu. Začátek lekce se odehrával v zadní části třídy na koberci v kruhu. Každý se chytil jedné části provázkové sítě, aby byli všichni zúčastnění v kontaktu. Tímto si vytvořili svoji pomyslnou sociální síť. Následně se žáci paní lektorce představili a navzájem si řekli a po síti poslali, nějakou zajímavost. V druhé části programu měli žáci za úkol vytvořit svůj profil na nějaké sociální síti. Pomocí papíru a pastelek si každý vytvořil vlastní nebo fiktivní profil. Později po důkladné diskusi si s lektorkou určili údaje, které jsou vhodné přidávat na internet a které ne. Konec lekce byl zakončen opět v kruhu. Děti si zopakovaly všechny získané informace a byly poučeni o tom, s kým by si psát přes sociální sítě neměly a případně co mají dělat, když je bude někdo na internetu obtěžovat. Bylo hezky viditelné, že i v mladším školním věku žáci sociální sítě znají a mají k tomuto tématu co říct.

Read More
ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

pracoviště Botanická

Botanická 70
602 00 Brno

tel.: 541 248 093
školní družina tel.:  541 248 092
e-mail: